You are currently viewing Praca zdalna – komunikat dla rodziców.

Praca zdalna – komunikat dla rodziców.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą zawieszenia zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie prosimy o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.
W szkole rozpoczęto pracę w trybie zdalnym (online). W tym celu uruchomiono platformę learningową http://epsp.jedlnia.edu.pl/, na której umieszczane są na bieżąco przygotowywane przez nauczycieli materiały oraz lekcje online. Uczniowie zobligowani są do zarejestrowania się na platformie i codziennego sprawdzania wiadomości oraz wykonywania zadań, które będą podlegały ocenianiu.
Zwracamy się z prośbą do rodziców o monitorowanie informacji przesyłanych do uczniów na szkolne konta oraz o zachęcanie dzieci do samodzielnej pracy i korzystania z platformy. Wyrażamy nadzieję, że dzieci, pod Państwa nadzorem, potraktują poważnie obecną formę pracy.