You are currently viewing Powrót do szkoły klas I-III – 18 stycznia 2021

Powrót do szkoły klas I-III – 18 stycznia 2021

Drodzy Rodzice

W poniedziałek 18 stycznia wasze pociech wracają do szkoły. Nie jest to jednak czas beztroskiej nauki, gdyż epidemia COVID19 nadal panuje. Dlatego też przedstawiamy poniżej wytyczne jakie będą obowiązywały w szkole:

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przed wejściem  do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce, korzystając z płynu dezynfekującego umieszczonego przy wejściu.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Zabrania się przebywania w szkole osób z zewnątrz. W razie potrzeby kontaktu, prosimy o telefoniczne załatwienie sprawy z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Należy ustalić z wychowawcą klasy  sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Jednocześnie chcemy poinformować, że dowozy uczniów dojeżdżających będą realizowane według harmonogramu obowiązującego przed przejściem dzieci w tryb nauki zdalnej. Harmonogram ten przedstawiamy poniżej.

Harmonogram kursów autobusu szkolnego od  18 stycznia 2021 r.

Pn. – Pt.   Pn. – Cz. Pt.
Trasa Odjazdy z miejsca zam. Trasa Odjazd ze szkoły Odjazd ze szkoły
Adolfin 07:55 Jedlnia 13:40 12:45
Sokoły 08:05 Brzeziny 13:45 12:50
Żdżary 08:10 Jedlnia Kol. 13:50 12:55
Kolonka 08:15 Zadobrze 14:00 13:05
Zadobrze 08:25 Kolonka 14:10 13:15
Jedlnia Kol. 08:35 Żdżary 14:20 13:25
Brzeziny 08.40 Sokoły 14:25 13:30
Jedlnia 08:45 Adolfin 14:35 13:40