You are currently viewing Powrót do szkół klas IV-VIII od 17.05.2021 r.

Powrót do szkół klas IV-VIII od 17.05.2021 r.

Drodzy Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN uczniowie klas 4-8 w okresie od 17 maja do 30 maja 2021 r. przechodzą w tryb nauki hybrydowej. Nauka ta odbywać się będzie według poniższego harmonogramu.

Klasa 17.05.2021 r. – 21.05.2021 r. 24.05.2021 r. – 28.05.2021 r.
4A nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
4B nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
5 nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
6A nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
6B nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
7A nauka zdalna nauka stacjonarna w budynku szkoły
7B nauka zdalna nauka stacjonarna w budynku szkoły
8A nauka zdalna nauka stacjonarna w budynku szkoły
8B nauka zdalna nauka stacjonarna w budynku szkoły

Zajęcia będą się odbywać zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć dla nauki stacjonarnej, wraz z godzinami rozpoczęcia lekcji i ich zakończenia. Harmonogram ten znajduje się w dzienniku elektronicznym i naszej stronie internetowej.

W okresie 17-21.05.2021 r. każda klasa będzie mieć wszystkie zajęcia, z wyjątkiem wf i informatyki,  tylko w jednej sali. Przydział oddziałów do sal wygląda następująco:

4A – sala 29
4B – sala 24
5 – sala 33
6A – sala 22
6B – sala 8

Nauka w trybie stacjonarnym będzie odbywać się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wdrożonymi w szkole. Z procedurami tymi można się zapoznać na szkolnej stronie internetowej pod linkiem: procedury

Jednocześnie chcemy poinformować, że dowozy uczniów dojeżdżających będą realizowane według niżej przedstawionego harmonogramu:

Harmonogram kursów autobusu szkolnego od  17 maja 2021 r.

Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Pn. – Cz. Pt.
Trasa godz. odj. z miejsca zam. godz. wyjazdu ze szkoły
Adolfin 07:05 13:40 12:45
Sokoły 07:10
Żdżary 07:15
Jedlnia 07:25
Brzeziny 07:30 14:35 13:40
Jedlnia Kol. 07:35
Zadobrze 07:45
Adolfin 08:20 15:15 14:35
Sokoły 08:25
Żdżary 08:30
Kolonka 08:40 13:40 12:45