You are currently viewing Pomoc finansowa dla szkoły

Pomoc finansowa dla szkoły

Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców PSP w Jedlni jak co roku ustaliła, że Wy, jako członkowie społeczności szkolnej, możecie wesprzeć szkołę finansowo poprzez dobrowolną składkę na Radę Rodziców. W naszej szkole przyjęło się, że składki te zbierają wychowawcy. Dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory dokonali takiej wpłaty. Natomiast pozostałych, którzy chcieliby jeszcze wspomóc szkołę finansowo, zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy płatności w formie przelewu bankowego na konto Rady Rodziców.

Dane do przelewu:
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni
BS Pionki
32 9141 0005 0011 7057 2000 0010
tytuł przelewu: Składka RR – Imię Nazwisko (dziecka)

Dziękując za szczodrość i wsparcie pozdrawiam

Dyrektor Grzegorz Amanowicz