You are currently viewing Pogadanka dla uczniów na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

Pogadanka dla uczniów na temat odpowiedzialności karnej nieletnich

   Policja radzi Bezpieczne Ferie 2018W dniu 4 stycznia 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni została przeprowadzona pogadanka z uczniami klas IIA, IIB, IIIA, IIIB gimnazjum przez funkcjonariusza policji pana Krystiana Pająka. Tematem przewodnim pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich wobec przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy, a także niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol, paleniem papierosów i e-papierosów). Omówiono również bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych.1

   Młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjant uświadomił młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą. Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocy, narkomanii, picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów.

   2Poruszono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia prywatnego i społecznego, wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

Został wyświetlony krótki film profilaktyczny. 

   3Akcja ma na celu wymianę doświadczeń z wybranych dziedzin dotyczących bezpieczeństwa, podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania.