You are currently viewing „Patriotyczna przerwa”

„Patriotyczna przerwa”

   niepodległaSejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2018 Rokiem Jubileuszu Odzyskania Niepodległości również Ministerstwo Edukacji Narodowej uchwaliło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie, nauczyciele oraz rodzice będą mieli okazję do radosnego świętowania stulecia wolności Ojczyzny.

Nasza szkoła również włączyła się w te obchody. Pierwszą uroczystością było święto związane z jubileuszem szkoły. W styczniu wzięliśmy udział we mszy św. w kolejną rocznicę Powstania Styczniowego.1

Każdego 11. dnia miesiąca będziemy spotykać się na „patriotycznej przerwie”. Będzie to cykl filmów o tematyce historycznej przybliżających czasy rozbiorów i walki Polaków o niepodległość. Chcemy także przy okazji wspólnych spotkań poznawać piosenki i pieśni patriotyczne, które towarzyszyły rodakom w ponadstuletnim okresie niewoli. Dziewczęta z klasy VII zaprezentują pantomimę a później obejrzymy krótki film o rozbiorach.