You are currently viewing Ostatnie pożegnanie.

Ostatnie pożegnanie.

 

   Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej wieloletniej pedagog i Dyrektor naszej szkoły śp.Pani Leokadii Nowocień.

Żegnamy oddaną nauczycielkę i wychowawczynię wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 16 czerwca 2023 roku o godz. 14.15 w kościele pw. św. Brata Alberta (Prędocinek).

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlni.