You are currently viewing Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

“Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
W. Szymborska

W środę 14.11.2018 r. pożegnaliśmy i odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Wandę Wdowską – emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły.

Ś.P. Wanda Wdowska była w latach 1957 – 1987 nauczycielem języka polskiego, historii, wiedzy obywatelskiej, bibliotekarką i wychowawczynią wielu pokoleń młodzieży. W latach 1980 – 1981 pełniła również funkcję dyrektora szkoły.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie, Rodzice i Absolwenci
Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni