You are currently viewing Opłaty za bilety na autobus szkolny.

Opłaty za bilety na autobus szkolny.

Drodzy Rodzice

Przypominamy, że mimo opóźnienia w sierpniu, opłaty za bilet miesięczny na autobus szkolny dla dzieci nieuprawnionych do bezpłatnego dowozu wnosimy do maksymalnie 20-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc dowozu, np. za bilet na miesiąc październik płacimy do 20-go września. Nie wniesienie opłaty w terminie skutkować będzie brakiem takowego biletu a co za tym idzie brakiem dowozu.

Opłatę uiszczamy w sekretariacie szkoły.