You are currently viewing „NIEZATAPIALNI”

„NIEZATAPIALNI”

  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w dniu 14 kwietnia 2014 r. ogłosiło konkurs dotyczący bezpiecznego wypoczynku nad wodą pod nazwą „NIEZATAPIALNI”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpiecznych zachowań nad wodą w okresie letnim.

  niezatapialniDo Konkursu mogą przystępować placówki oświatowe reprezentowane przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz opiekuna (osoba dorosła).

Uczniowie mają za zadanie przygotowanie 30-40 sekundowego spotu filmowego, którego motywem przewodnim będzie bezpieczny wypoczynek nad wodą.

Dla najlepszych trzech grup przewidziane są nagrody pieniężne. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda internautów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.msw.gov.pl/niezatapialni.