You are currently viewing „Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

„Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Sentencja ta doskonale oddaje ideę Wolontariatu. To właśnie chęć pomocy innym, czynienie dobra, uszczęśliwianie ludzi skłoniło 27 osób z naszej szkoły do pracy w Szkolnym Klubie Młodzieżowego Wolontariatu.
Na pierwszym spotkaniu zaplanowaliśmy pracę na bieżący rok szkolny, wybraliśmy liderów i łączników, którzy uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez „Arkę”.

6 dziewczynek uczestniczy w szkoleniach „ABC Wolontariatu” organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ Arka” w Radomiu.

We wrześniu odbyło się spotkanie wolontariuszy przy herbatce, w czasie którego rozmawialiśmy o planowanych akcjach, zgłaszaliśmy swoje pomysły i wymienialiśmy się uwagami.

Pamiętając o tych, którzy walczyli o wolną Polskę, w sobotę 20 października, byliśmy na parafialnych cmentarzach, by posprzątać ich groby. W szkole prowadzona jest aktualnie zbiórka zniczy, które zapalimy w dniu 1.11 i 11.11 na mogile powstańców styczniowych i grobie Junaków.

Nasza szkoła otrzymała też wyróżnienie  “Szkoła z misją” za  zaangażowanie w niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących przyznane przez Fundację „Redemptoris Missio”, a dowodem tego wyróżnienia jest logo Fundacji na stronie naszej szkoły. Jednocześnie otrzymaliśmy zaproszenie do włączenia się w inne akcje na rzecz afrykańskich społeczności.

O planowanych akcjach na terenie szkoły i poza nią będziemy informować na stronie szkoły oraz na gazetce wolontariatu, która znajduje się na szkolnym korytarzu. Dziękujemy tym, którzy już włączyli się w nasze działania i zachęcamy do wspierania potrzebujących, bo „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.

Tekst i zdjęcia: Magda Kiraga


[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/105597228932295714170/albumid/6617400388034858977?alt=rss&kind=photo” ]