You are currently viewing “Nie bądźmy jak zerwana nić”

“Nie bądźmy jak zerwana nić”

“Nadziei uczą ci, co na stos

Potrafią rzucić swój życia los…

Za ojców groby, Za Trzeci Maj…

Jest takie miejsce, Taki kraj”

 

Dnia 27 kwietnia 2023 roku, cała społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jedlni uczciła dwa ważne święta majowe: 2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe 3 Maja, obchodzone w rocznicę Konstytucji.

Uroczystość rozpoczęła się od przepięknie wykonanego tańca z flagami, przygotowanego przez uczennice klas 8AB.

Następnie społeczność szkolna odśpiewała wspólnie hymn państwowy.

Apel słowno-muzyczny nawiązywał do historii powstania Konstytucji i jej najważniejszych treści. Przypominał o potrzebie zachowania tożsamości narodowej i patriotyzmie.

Podczas akademii dowiedzieliśmy się, że Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792). Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Była ona również próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji, dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone.

Święto 3 Maja zostało przywrócone w 1919 roku w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zostało zakazane również w czasach PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Nad całością wydarzenia czuwali pani Justyna Mich i pan Robert Lubczyński, którzy również zadbali o odpowiednie dekoracje.

Zdjęcia: Wiktoria Dusińska, Bartłomiej Lipski

Tekst: RL

Galeria zdjęć – klik