Nauka z zabawą przez indywidualizację

W ramach projektu

„Nauka z zabawą przez indywidualizację”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni w roku szkolnym 2012/2013 odbywają się następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
   1. grupa ( 6 uczniów z klasy I ) – piątek 8:55 – 9:40 nauczyciel prowadzący Iwona Droździkowska
   2. grupa ( 6 uczniów z klas IIIa i IIIb )– poniedziałek 8:00 – 8:45 nauczyciel prowadzący Aleksandra Siewierska

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( 6 uczniów z klas II i IIIb ) – piątek 8:00 – 8:45 nauczyciel prowadzący Bożena Kiraga

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych ( 8 uczniów z klas IIIa i IIIb ) – środa 8:00 – 8:45 nauczyciel prowadzący Iwona Droździkowska

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – informatycznie ( 8 uczniów z klas II, IIIa i IIIb ) – poniedziałek 8:00 8:45 nauczyciel prowadzący Iwona Droździkowska