You are currently viewing Nauka z zabawą przez indywidualizację

Nauka z zabawą przez indywidualizację

 

   

 Nauka z zabawa przez indywidualizacje 5

 

logo

21 czerwca 2013r. zakończyły się  zajęcia dodatkowe w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni realizowane w ramach projektu systemowego Gminy Pionki pod nazwą „ Nauka z zabawą przez indywidualizację”

współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   Odbywały się w roku szkolnym 2012/2013  w pięciu grupach:

vdwie grupy zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

vzajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych informatycznie

vzajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych

vzajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

                   Na zakończenie odbyło się spotkanie z uczestnikami, którzy otrzymali certyfikaty ukończenia zajęć dodatkowych.

                   Uczniom dziękujemy i życzymy udanych wakacji.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia :

                                                                                                                                                          Iwona Droździkowska

                                                                                                                                                          Bożena Cieślik

                                                                                                                                                          Bożena Kiraga

                                                                                                                                                          Aleksandra Siewierska

Nauka z zabawa przez indywidualizacje 1

 Nauka z zabawa przez indywidualizacje 8Nauka z zabawa przez indywidualizacje 3Nauka z zabawa przez indywidualizacje 4Nauka z zabawa przez indywidualizacje 6Nauka z zabawa przez indywidualizacje 2