You are currently viewing Nauka w trybie hybrydowym klas 1-3

Nauka w trybie hybrydowym klas 1-3

Drodzy Rodzice.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w województwie mazowieckim, a zatem i w naszej szkole wprowadzona zostaje hybrydowa forma nauczania w klasach 1-3. Oznacza to ograniczenie liczby uczniów w nauce stacjonarnej do maksymalnie 50%. Dlatego też w okresie 15-28 marca 2021 r. uczniowie klas 1-3 będą się uczyć według poniższego harmonogramu:

Klasa 15-21.03.2021 r. 22-28.03.2021 r.
1A nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
2A nauka zdalna  nauka stacjonarna w budynku szkoły
2B nauka stacjonarna w budynku szkoły nauka zdalna
3A nauka zdalna nauka stacjonarna w budynku szkoły
3B nauka zdalna nauka stacjonarna w budynku szkoły

 

Nauka zdalna będzie się odbywać na takich samych zasadach jak w poprzednim okresie, z wykorzystaniem platformy epsp.jedlnia.edu.pl oraz Google Meet.