„Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski”

Konkurs literacko – plastyczno – medialny

„Nasza mała ojczyzna – Pionki i powiat radomski”

pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Radomskiego, Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie,
 Burmistrza Miasta Pionki

 

 

 „Ojczyzna to kraj lat dzieciństwa

miejsce urodzenia

to jest ta mała najbliższa ojczyzna”

               T. Różewicz „Oblicze ojczyzny”

Regulamin konkursu

Organizatorami konkursu są:

Doradcy Metodyczni MSCDN Wydział w Radomiu Punkt Konsultacyjny w Pionkach
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Pionkach,
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych Kozienicki Park Krajobrazowy

 

  150 lat temu w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku  wybuchło powstanie styczniowe. Pierwsze walki toczyły się na Ziemi Radomskiej. Tegoroczna edycja konkursu upamiętnia tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.  Z tego względu zadaniem uczestników będzie odnalezienie informacji o powstańcach,  ich życiu, zaangażowaniu w sprawę narodową.

Pragniemy, aby każdy uczestnik konkursu odkrył historię o powstaniu styczniowym, które toczyło się w jego miejscowości lub w najbliższej okolicy i przygotował pracę na jeden z poniżej podanych tematów.

 

Cele konkursu:

  • Uświadomienie znaczenia poznawania przeszłości dla zrozumienia świata współczesnego.
  • Zainspirowanie młodych twórców poznawaniem historii najbliższej okolicy.
  • Ukazanie losów powstańców walczących  na Ziemi Radomskiej.
  • Stworzenie przez uczestników własnej narracji historycznej integrującej informacje pozyskane z różnych źródeł.
  • Rozwijanie inwencji twórczej uczniów.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0, szkół:  podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

 

Uwaga!

Uczniowie wykonują prace indywidualnie z wyjątkiem gazetki, którą można wykonać
w zespołach  dwuosobowych.

 

 Tematy prac konkursowych dla poszczególnych kategorii wiekowych i form prezentacji

 

Szkoła podstawowa – koordynatorzy : Monika Błędowska, Bożena Kiraga.

 

Klasy 0 – III

 O powstańcach walczących z Rosjanami w 1863 – 1864 roku mówi legenda pt.: ,,Powstańcza figura” Zenona Gierały. Zilustruj  tę legendę w dowolnej technice plastycznej  –  format A4.

 

Klasy IV – VI

Zapoznaj się z załączonym do regulaminu fragmentem, bądź innym przekazem opisującym          walki powstańców styczniowych. Niech stanie się  inspiracją dla twojej twórczej pracy.

 

Temat pracy literackiej

Pamiętamy o powstańcach.

Odwołując się do wydarzeń z Powstania Styczniowego1863 – 1864 roku, napisz pracę literacką. Zastosuj formę wypowiedzi, którą najlepiej wyrazisz swoje myśli i uczucia, możesz napisać wiersz.

Temat pracy plastycznej

Obrazek z powstania styczniowego.
Nadaj tytuł swojemu dziełu. Zastosuj dowolną technikę plastyczną, format pracy A3. Możesz wykorzystać opis z załączonego do regulaminu fragmentu, bądź wykazać się własną inwencją.

 

Temat pracy multimedialnej

Przygotuj prezentację multimedialną ukazującą miejsca spoczynku powstańców styczniowych. Napisz własny komentarz. Prezentację przygotuj w programie Power Point.

 

Gimnazjum – koordynator : Robert Lubczyński

 

Temat  pracy literackiej

Echa powstania styczniowego.

Odwołując się do wydarzeń z Powstania Styczniowego1863 – 1864 roku, napisz pracę literacką. Zastosuj formę wypowiedzi, którą najlepiej wyrazisz swoje myśli i uczucia, możesz napisać wiersz.

 

Temat pracy plastycznej

Obrazek z powstania styczniowego.
Nadaj tytuł swojemu dziełu. Zastosuj dowolną technikę plastyczną, format pracy A3. Możesz wykorzystać opis z załączonego do regulaminu fragmentu, bądź wykazać się własną inwencją.

 

Temat pracy dziennikarskiej

Opracuj gazetkę o Powstaniu Styczniowym. Dobór treści pozostawiamy własnej koncepcji redaktorów.
Gazetka ma być w formacie A4, maksymalnie składać się z 4 stron, powinna być opracowana w wersji elektronicznej i papierowej.