You are currently viewing Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Drodzy mieszkańcy,

w dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021. Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się, co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.  Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. W tym celu należy wejść na stronę GUS – www.spis.gov.pl  i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli nie można tego zrobić we własnym zakresie, należy odwiedzić urząd gminy, gdzie zorganizowane zostanie  stanowisko komputerowe tzw. Gminny Punkt Spisowy do przeprowadzenia samopisu internetowego, a niezbędnej pomocy w tym zakresie udzielą pracownicy Urzędu, będący członkami Gminnego Biura Spisowego.

W przypadku, gdy w żaden sposób nie będzie można wykonać samospisu internetowego, należy zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski !

 

Gminny Komisarz Spisowy
Mirosław Ziółek/-/