You are currently viewing Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni złożyła za pośrednictwem organu prowadzącego Gmina Pionki wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  – na lata 2016-2020 – Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 kwota dotacji + 3 000 zł. wkład własny organu prowadzącego Gmina Pionki ).

Planowane zakupy książek zostały skonsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami z Gminną Biblioteką Publiczną im. ks. Józefa Gackiego  w Jedlni  i Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu – Filia w Pionkach. Uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną i pedagogiczną. Zapraszamy wszystkich czytelników do korzystania z nowości czytelniczych i aktywnego uczestnictwa w działaniach promujących czytelnictwo.


[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/105597228932295714170/albumid/6615630235813207217?alt=rss&kind=photo” ]