Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

” Mój kraj miał granice swoje w sercach ludzi,
 przemocą wykreślone z politycznej mapy.
 Mój kraj pod szponami bezlitosnej łapy
 Umierał, żył, walczył, zrywał się i trudził.”

   Dnia 1 marca został zorganizowany apel z okazji “Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” przygotowany przez samorząd Publicznego Gimnazjum w Jedlni przy pomocy p Roberta Lubczyńskiego.To święto „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Dlaczego nazywają się Wyklęci?

„Pomordowani Żołnierze Wyklęci, po których nie miał pozostać żaden ślad życia, mieli zostać na zawsze usunięci z pamięci i polskiej historii. Teraz wracają”

„ Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 – użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r. Jego autorem był historyk Leszek ŻEBROWSKI. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko” (źródło WIKIPEDIA)