You are currently viewing Monitorowanie realizacji zdalnego nauczania przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

Monitorowanie realizacji zdalnego nauczania przez Kuratorium Oświaty w Warszawie

Drodzy Rodzice

Kuratorium Oświaty w Warszawie zwróciło się z prośbą o przekazanie Wam pisma w sprawie monitorowania realizacji nauki zdalnej. Poniżej przedstawiamy wspomniane pismo:

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 07 grudnia 2020 r.

KOG.5534.2.2020.EB

Rodzice uczniów
publicznych i niepublicznych
szkół podstawowych,
liceów ogólnokształcących,
techników,
szkół branżowych I stopnia
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie rozpoczyna monitorowanie
realizacji zdalnego nauczania w szkołach.
Celem monitorowania jest pozyskanie informacji od dyrektora, nauczycieli i rodziców o tym,
jak zorganizowane jest zdalne nauczanie w szkołach, które zadania szkoły wykonują
prawidłowo, a w których obszarach konieczne jest udzielenie im wsparcia.
Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, formularz anonimowej ankiety
dla rodziców (dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży) jest dostępny pod adresem:
http://kuratorium.waw.pl/monitorowanie-nauka-zdalna-rodzic
Proszę o wypełnienie ankiety do 10 grudnia (czwartek) 2020r.

Z poważaniem
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Krzysztof Wiśniewski