You are currently viewing Monitoring wizyjny w PSP w Jedlni

Monitoring wizyjny w PSP w Jedlni

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły z dniem 1 września 2020 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni uruchomiony zostanie monitoring wizyjny. Monitoringiem zostanie objęty teren szkolny, tj. plac szkolny przed frontem budynków szkoły, parking, plac zabaw oraz część terenu za budynkiem szkoły. Szczegółowo przestrzeń monitorowaną przedstawia obraz poniżej. Przestrzeń tę oznaczono kolorem niebieskim.