You are currently viewing „Makulaturę zbieramy, uśmiech dzieciom przywracamy”

„Makulaturę zbieramy, uśmiech dzieciom przywracamy”

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka. Akcja polega na zbiórce makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka.

Biorąc udział w akcji – pomagamy w realizacji podstawowego zadania rodzinnych domów dziecka –zapewnieniu dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w normalnej rodzinie.

Uczniowie w czasie trwania akcji przynoszą do szkoły makulaturę gazetową (gazety, czasopisma i pojedyncze kartki papieru) i składają ją w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję szkoły.

Rodzice potwierdzają na specjalnych drukach fakt przyniesienia przez ucznia określonej ilości makulatury.

Koordynatorem akcji w szkole jest p.Renata Pająk.

Więcej informacji w załączonym regulaminie – regulamin-akcji1