Majówka na boisku

Od 1.05.2012r. dla mieszkańców gminy Pionki zostanie udostępnione boisko wielofunkcyjne w Jedlni. Szczegółowy regulamin korzystania z obiektu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pionki.
Zgodnie z zarządzeniem nr 13/2012 Wójta Gminy Pionki w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należących do Gminy Pionki umieszczany cennik opłat.

CENNIK ZA WYNAJEM :

Cennik boiska

Opłaty za wynajem boiska można dokonywać w sekretariacie Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni codziennie w godzinach 8:00-14:00 (oprócz sobót i niedziel i dni wolnych od zajęć lekcyjnych) tel. do szkoły (48) 6127121
Wszyscy chętni mogą zgłaszać się do kierownika obiektu p. Łukasza Wrochny tel. 606703865.