You are currently viewing Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej PSP w Jedlni

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej PSP w Jedlni

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni
na rok szkolny 2022/2023

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

  1. kwalifikuje na rok szkolny 2022/2023 niżej wymienionych kandydatów:
L.p. Nazwisko i imię kandydata zakwalifikowanego
1. Buras Barbara
2. Dąbrowska Alicja 
3. Drózd Julia
4. Gałek Oliwia
5. Hyży Ksawery
6. Luty Zofia
7. Napora Filip
8. Napora Zuzanna
9. Piechurska Zofia
10. Piechurski Mateusz
11. Posłuszna Oliwia Roksana
12. Sarnecka Joanna 
13. Warchoł Maja Maria
14. Wdowski Marcel
15. Woźniak Marcel
16. Wójtowicz Szymon
  1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada 9 wolnych miejsc w klasie pierwszej
  2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 15.03.2022 r.