List Rzecznika Praw Dziecka do uczniów klas VI

List do uczniów klas VI

Szkół Podstawowych

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

sprawdzian szóstoklasisty to z pewnością sprawa poważna, choć nie decyduje on jeszcze o Waszej dalszej edukacji. Jest okazją do sprawdzenia wiedzy zdobytej w pierwszych latach nauki, ma także pokazać jak radzicie sobie z rozwiązywaniem testów.

Jesteście już po sprawdzianie próbnym, który pokazał, które obszary wymagały pogłębionej pracy. Wierzę, że mieliście czas, by nadrobić ewentualne zaległości i teraz z większym spokojem podejdziecie do rozwiązywania testów. Sprawdzian do którego się uczyliście nie został stworzony po to, żeby Was niepotrzebnie stresować. Jest elementem całego systemu przygotowującego do dorosłego życia, w ciągu którego będziecie zdawać różnego typu egzaminy. Sprawdzian pozwoli Wam zapoznać się z metodami przyswajania większych ilości materiału oraz z technikami zdawania tego typu testów i sposobami radzenia sobie z towarzyszącym temu stresem.

Przygotowany dla Was sprawdzian nie będzie wykraczał poza wiedzę, którą zdobyliście w dotychczasowym toku nauki. Ma dać Wam – ale także Waszym opiekunom i nauczycielom – odpowiedź na pytanie, jak jesteście przygotowani do dalszej edukacji. Test ma nie tylko badać zdobytą wiedzę, ale także umiejętności logicznego rozumowania, wyciągania wniosków, dokładnego wypełniania poleceń i konstruowania odpowiedzi opartych na podanych informacjach.

Jestem przekonany, że wspaniale poradzicie sobie ze sprawdzianem. Trzymam za Was kciuki, życzę wszystkim powodzenia!

Wasz Rzecznik
Marek Michalak