You are currently viewing Lekcja przyrody na terenie rezerwatu  Królewskie Źródła

Lekcja przyrody na terenie rezerwatu Królewskie Źródła

   

   Ognisko   4W dniu 24 września klasy pierwsze i drugie gimnazjum wybrały się na lekcję do lasu.
W rezerwacie ,,Królewskie Źródła” odremontowane zostały drewniane pomosty, po których można spacerować i zmodernizowano specjalne miejsce na ognisko.
Poprosiliśmy panią z nadleśnictwa, aby opowiedziała nam historię puszczy, a szczególnie rezerwatu. Krótka prelekcja i spacery po ścieżkach dydaktycznych były bardzo interesujące. Następnie uczniowie wraz z opiekunami zgromadzili się wokół miejsca na ognisko, gdzie upiekliśmy kiełbaski, by złagodzić głód. Po posiłku zorganizowaliśmy gry i zabawy na polanie.Ognisko   1

   Ognisko   5Ciekawa wycieczka do niedalekiego rezerwatu pokazała nam wszystkim, że często wzdychamy za czymś, co mamy tuż przed sobą i że wyprawa do lasu też może być pouczająca i dostarczyć wielu wrażeń z obcowania z przyrodą.

  Tekst: Olga Wróbel.

  Zdjęcia: Milena Kuczkowska.