You are currently viewing Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole  -ankieta dla rodziców.

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych w szkole -ankieta dla rodziców.

Drodzy Rodzice!
Prosimy o wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa, a odpowiedzi, które Państwo udzielą, pozwolą nam uzyskać informacje na temat stopnia znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest prowadzona w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły i dotyczy wymagania “Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.
Dziękujemy.