You are currently viewing Konkurs plastyczny na plakat z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konkurs plastyczny na plakat z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na plakat z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konkurs skierowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Jedlni. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu na temat Konstytucji 3 Maja. 

Cele konkursu: 

 • budzenie zainteresowania historią Polski
 • propagowanie postaw patriotycznych
 • zainteresowanie uczniów twórczością plastyczną
 • promowanie talentów

 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8
 • plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej
 • przyjmowane będą prace wykonane w formacie A3
 • autorem pracy może być tylko jedna osoba
 • prace należy przesłać do 11 maja 2020 r. na adres www@jedlnia.edu.pl jako załącznik z dopiskiem “plakat”

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • klasy 4 – 6
 • klasy 7 – 8

 Zasady oceniania prac: 

 • do oceny prac konkursowych zostanie powołana komisja, która oceni prace pod względem:
 • poprawności merytorycznej
 • pomysłowości
 • estetyki wykonania
 • oryginalności

Każda praca powinna zawierać następujące informacje: 

 • imię i nazwisko autora pracy
 • klasa

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 maja 2020 r. na stronie internetowej naszej szkoły.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!