Konkurs plastyczny dla rodziców

Konkurs plastyczny dla rodziców Zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tematyka prac do wyboru:

„Wiosna wokół nas”
„Mama i dziecko”
„Coś z niczego”

Sztuka plastyczna daje wszystkim ogromną radość. Tworząc prace plastyczne rozwijamy własną wyobraźnię i pomysłowość. Twórczość plastyczna pobudza twórczą fantazję, uczy skupienia dając jednocześnie odprężenie i uspokojenie. Zaproponowany konkurs będzie świetną okazją do wspólnej zabawy i aktywności rodziców i dzieci.
Cele konkursu:
1. Propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej i zdrowotnej
2. Budowanie więzi emocjonalnych, głównie z rodzicami
3. Uaktywnianie i propagowanie uzdolnień artystycznych
4. Rozwijanie wyobraźni twórczej

5. Rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych
Uczestnicy konkursu:
Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego 0A i 0B oraz klas I-III
Zasady konkursu:
1. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę wykonaną dowolną techniką. Praca może być wspólnym dziełem dziecka i rodzica.
2. Format pracy dowolny
3. Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metrykę zawierającą imię i nazwisko rodzica i dziecka.
Regulamin konkursu:
Temat: „Wiosna wokół nas”, „Mama i dziecko”, „Coś z niczego”
Forma pracy: technika dowolna
Prace prosimy składać do dnia 20.05.2012r. do wychowawczyń grup lub klas
Na uroczystej akademii zostaną wręczone dyplomy SUPER MAMY i SUPER TATY.
Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność prac oraz zgodność z tematyką.
Organizatorzy nie oddają prac.
Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do udziału w konkursie i życzymy wszystkim uczestnikom miłej zabawy w tworzeniu prac artystycznych.

 ORGANIZATORZY :

Bożena Kiraga
Bernarda Wasiak