You are currently viewing Konkurs plastyczno-muzyczny dla klas I-III

Konkurs plastyczno-muzyczny dla klas I-III

Zapraszamy uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni do udziału w konkursie plastyczno – muzycznym z okazji  rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, technicznej  lub zaśpiewanie piosenki o tematyce związanej z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Cele konkursu: 

 •  budzenie zainteresowania historią Polski
 •  propagowanie postaw patriotycznych
 •  zainteresowanie twórczością artystyczną i propagowanie jej wśród dzieci

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 •  wykonanie przez uczestnika konkursu piosenki o tematyce patriotycznej, nagranie tej    piosenki w wersji audio lub video 
 •  wykonanie pracy plastycznej lub przestrzennej o tematyce patriotycznej dowolną techniką
 •  autorem pracy może być tylko jedna osoba
 •  prace plastyczne, techniczne lub nagranie (link do pliku video) należy wysłać na służbowy adres e-mail swojego wychowawcy do 12 maja 2020 r.

Jury (wychowawcy klas I-III) będzie oceniało: 

 • zgodność pracy z tematyką konkursu 
 • pomysłowość 
 • oryginalność
 • kreatywność
 • ciekawą interpretację
 • oryginalną aranżację
 • estetykę wykonania

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 maja 2020 r. 

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników – dyplomy.

Organizatorzy

Wychowawcy klas I – III