You are currently viewing Konkurs ortograficzny „ORTOKRÓL”

Konkurs ortograficzny „ORTOKRÓL”

Zachęcamy uczniów klasy II oraz klas III szkoły podstawowej do udziału w konkursie ortograficznym pt.”ORTOKRÓL”.

Eliminacje odbędą się 17.04.2018r. Konkurs zaplanowany jest na koniec kwietnia 2018r.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
“ORTOKRÓL”

dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej w Jedlni w roku szkolnym 2017/2018

Cele konkursu

– doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych ;
– wyrabianie czujności ortograficznej;
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
– motywowanie do osiągania sukcesów od najmłodszych lat;
– kształtowanie właściwych reakcji wobec niepowodzenia;
Organizacja konkursu
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy II i klasy III.
2. Termin: koniec kwietnia 2018r.
3. Nauczyciel uczący w danej klasie przeprowadza dyktando konkursowe wśród wszystkich uczniów swojej klasy. Wyłania 3 laureatów, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
4. Konkurs szkolny składa się z dwóch etapów:
a) dyktando z różnym materiałem ortograficznym;
b) test ortograficzny
5. Teksty dyktand uczniowie piszą długopisem, nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną literę uczniowie skreślają znakiem X i umieszczają nad nią poprawny zapis.

Sposób sprawdzania prac:

Stopień trudności konkursu obejmuje zakres podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej
1.Błędy ortograficzne pierwszej kategorii:
ó-u, ż-rz, h-ch, wielka, mała litera, nie z czasownikami, przymiotnikami pisownia łączna i rozłączna wyrazów.
2.Błędy ortograficzne drugiej kategorii:
zmiękczenia, pisownia zakończeń ą, ę, głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
3.Błędy ortograficzne trzeciej kategorii:
przestawanie i opuszczanie liter, brak kropek.
4.Dwa błędy drugiej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
5.Trzy błędy trzeciej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
6.Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako błąd pierwszej kategorii.
Komisja Konkursowa sprawdza prace w ciągu 7 dni .Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe nagrody rzeczowe. W razie konieczności ( kilka prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów ) ustala się miejsca równorzędne.