You are currently viewing Konkurs „ Czy znasz swoją szkołę?”

Konkurs „ Czy znasz swoją szkołę?”

Grupa uczniów gimnazjum realizująca projekt edukacyjny zaprasza do udziału w konkursie „ Czy znasz swoją szkołę?”

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 28 lutego 2018 r. w formie pisemnej złoży do wychowawcy odpowiedzi na pytania związane z istnieniem i życiem szkoły. Uczestnicy mogą współpracować z rodzicami i innymi członkami rodziny.

 1. WYMIEŃ DYREKTORÓW/ KIEROWNIKÓW SZKOŁY W OKRESIE 1967-2017
 2. KTÓRZY NAUCZYCIELE SĄ ABSOLWENTAMI TEJ SZKOŁY?
 3. WSKAŻ MIEJSCA, GDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ GABINET DYREKTORA.
 4. WSKAŻ MIEJSCA, W KTÓRYCH BYŁA BIBLIOTEKA SZKOLNA.
 5. PODAJ MIEJSCA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ.
 6. GDZIE ZNAJDOWAŁY SIĘ SZATNIE?
 7. JAKĄ NAZWĘ NOSIŁ SZKOLNY SKLEPIK I GDZIE SIĘ ZNAJDOWAŁ?
 8. KTO JEST PATRONEM SZKOŁY?
 9. JAK WYGLĄDA SZTANDAR SZKOŁY I W KTÓRYM ROKU ZOSTAŁ WYHAFTOWANY?
 10. PODAJ MIEJSCA, GDZIE ODBYWAŁA SIĘ NAUKA (POZA BUDYNKIEM SZKOLNYM)) W OKRESIE TRUDNOŚCI LOKALOWYCH.
 11. W JAKI SPOSÓB OGRZEWANO SZKOŁĘ I GDZIE MIEŚCIŁY SIĘ TOALETY?
 12. PODAJ DATY ROZBUDOWY SZKOŁY.