You are currently viewing Kangur matematyczny 2020.

Kangur matematyczny 2020.

Zachęcamy uczniów klas II -VIII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2020. Zgłoszenia do konkursu przyjmują p. Małgorzata Gonciarz i p. Urszula Wojciechowska do 17.01.2020 r. Konkurs “Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. W roku 2020 opłata ta od osoby wynosi 10 zł. Serdecznie zapraszamy, Szkolni koordynatorzy.