You are currently viewing Jubileusz 200-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni

Jubileusz 200-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni

110 listopada 2017 roku był wyjątkowym dniem dla społeczności Jedlni, ościennych miejscowości, regionu. To dzień radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Tego dnia Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły obchodziła jubileusz 200-lecia. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono gości, nauczycieli, uczniów i rodziców, byłych i obecnych pracowników, absolwentów i przyjaciół szkoły.
Jubileusz miał kilka odsłon.
Pierwszym punktem programu był korowód, w którym uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, na czele z dyrekcją szkoły. Zebrani przeszli do kościoła św. Mikołaja, gdzie wzięli udział we mszy św., której przewodniczył Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. W oprawę muzyczną liturgii włączyli się uczniowie przygotowani przez pana organistę Łukasza Kęskę. Końcowym akcentem tej części obchodów jubileuszu było uroczyste podziękowanie Księżom za sprawowanie liturgii.2Po zakończeniu mszy św. wszyscy jej uczestnicy przeszli przed budynek szkoły, gdzie odbyło się uroczyste posadzenie jubileuszowego dębu. Ten symboliczny gest wskazuje na pewną trwałość przemijającej rzeczywistości. Ma jednoczyć uczniów, przypominać o ważnym wydarzeniu, w którym kiedyś brali udział.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Wprowadzono sztandar i został odśpiewany hymn narodowy. Następnie prowadzący, pani Agnieszka Wróbel i pan Łukasz Wrochna, powitali licznie zgromadzonych gości. Wśród nich byli:
Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie
Mirosław Ziółek – Wójt Gminy Pionki
Teresa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatu
Marzena Murawska – Radna Powiatu
Ks. prof. dr. hab. Edward Warchoł
Ks. Kan. Stanisław Bujnowski
Ks. Janusz Smerda
Tomasz Wróbel – Przewodniczący Rady Gminy
Roman Chrzanowski, Henryk Drela, Piotr Gębczyk, Dariusz Gonciarz, Bożena Góralska, Rafał Grzybowski, Katarzyna Konopska, Sebastian Sałek, Aneta Wojdat – Radni Gminy Pionki
Małgorzata Warchoł – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania
Ewa Dorociak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Pałucka, Lidia Kowalczyk, Agata Kwaśnik, Agnieszka Kołatkowska, Barbara Kaczkowska – Dyrektorzy szkół w gminie
Magdalena Wiśniewska, Agnieszka Stępień, Ewa Glegoła- Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z miasta Pionki
Tomasz Sot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice
Wanda Karwicka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Wdowska – pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Grażyna Dąbkowska – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Pionkach
Andrzej Drózd, Grażyna Rojek – Pracownicy Urzędu Gminy Pionki
Marcin Alot – Dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach
Wojciech Pestka – Prezes Stowarzyszenia “Jedlnia”
Danuta Szegda – Pestka – Redaktor gazety “Nasza Jedlnia”
Beata Milczarczyk – Prezes Stowarzyszenia “Boni Angeli”
Zbigniew Bidziński – Kapelmistrz Orkiestry Dętej “Boni Angeli”
Grzegorz Wikaliński – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pionkach
Tomasz Wróbel – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednii bracia strażacy
Elżbieta Borowiecka, Alicja Zych – Prezesi Związków Zawodowych
Jan Gębczyk, Robert Potacki – Prezes i vice prezes Gminnego Klubu Sportowego “Królewscy Jedlnia”
Emerytowani nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy PSP w Jedlni
Byli nauczyciele PSP w Jedlni:
Barbara Błazik, Józef Wójtowicz, Paweł Zasada, Alicja Gajdemska, Elżbieta Wróbel, Krystyna Piechurska, Krystyna Adamczyk, Michał Rogala, Alicja Żyła, Iwona Jaroszek – Sołtysi Gminy Pionki
Przedstawiciele mediów: Radio Plus Radom, portal Pionki24, “Nasza Jedlnia”
Sponsorzy:
Barbara Rakowska – Dwór Jakuba, państwo Krystyna i Henrykowi Piechurscy – Centrum Jagiellonka, państwo Olga i Paweł Jurek- hotel Imperium, Nadleśnictwo Kozienice – pan Tomasz Sot, pani Agnieszka Janiszewska – prezes Banku Spółdzielczego w Pionkach, pan Teodor Królikowski z firmy Bato, pan Karol Kowalski – ubezpieczenia, pan Zdzisław Kowalczyk – firma Terpol, pan Paweł Krakowski – Tekom Technologia, pani Jadwiga Warchoł, państwo Iwona i Rafał Koniarczykowie, pan Jarosław Krzyżanowski – QFG, pan Krzysztof Kowalski – Kosiek, państwo Stanisława i Paweł Dejowie, państwo Małgorzata i Wiesław Dejowie, państwo Barbara i Stefan Grzywaczowie i pan Karol Grzywacz- Zakłady Drzewne Zadobrze, państwo Danuta i Henryk Drelowie, pani Marta Pająk, pani Aneta Maliszewska – Kwiaty u Anioła, państwo Justyna i Paweł Kropidłowscy, Rodzice uczniów PSP w Jedlni.
3Prowadzący przekazali głos pani dyrektor Lidii Połeć, która jeszcze raz serdecznie powitała wszystkich uczestników uroczystości. W swoim przemówieniu pani dyrektor podkreśliła rolę szkoły w Jedlni na przestrzeni lat dla rozwoju edukacji, kultury regionu, przedstawiła krótki zarys historii szkoły. Przekazała również podziękowania darczyńcom i przyjaciołom szkoły. Pani dyrektor odczytała list z życzeniami od Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej.

4Następnie głos zabrał Mirosław Ziółek – Wójt Gminy Pionki. Podkreślił, że jubileusz 200-lecia to piękny jubileusz, wyjątkowy czas dla społeczności szkoły i miejscowości, w której się znajduje. Podzielił się refleksją dotyczącą współpracy z dyrektor szkoły, nauczycielami. Złożył podziękowania pracownikom Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania za pracę na rzecz szkoły, a także pracownikom socjalnym, którzy dbają o piękno szkoły, jej otoczenie. Podziękowania skierował także do mieszkańców Jedlni i mieszkańców okolicznych wsi za wsparcie, które otrzymuje w swojej pracy. Na ręce pani dyrektor Wójt Mirosław Ziółek przekazał życzenia dalszych sukcesów i podkreślił, że dla samorządu gminy szkoła jest najlepszą inwestycją.

5Kolejno głos zabrali: Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Delegatury w Radomiu KO w Warszawie, który odczytał list od Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej.
Następnie nawiązał do słów Tadeusza Kotarbińskiego, które były mottem jubileuszowej uroczystości: “Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”.
Pani Teresa Bartosiewicz, Przewodnicząca Rady Powiatu, wręczyła pani dyrektor Lidii Połeć medal “Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. Pani przewodnicząca, wraz z panią Marzeną Murawską, Radną Powiatu, na ręce pani dyrektor złożyły ” serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie i inicjatywy podejmowane na rzecz wszechstronnego rozwoju szkolnictwa w Jedlni”. Zwróciły uwagę, że jubileusz 200-lecia to “prawdziwe spotkanie pokoleń”. Pani Bartosiewicz podkreśliła, że szkoła w Jedlni nie tylko kształci młodzież, poszerza horyzonty, ale także wskazuje drogi, którymi uczniowie mogą kroczyć w przyszłości.
Następnie życzenia złożyli: pan Tomasz Sot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice i dyrekcje szkół ponadgimnazjalnych w Pionkach panie: Magdalena Wiśniewska, Agnieszka Stępień i Ewa Glegoła.
Kolejnym, który zabrał głos, był pan Michał Luty, absolwent PSP w Jedlni. Wspominał On czasy swojej nauki w tutejszej szkole, przywoływał sylwetki uczących nauczycieli. Podkreślił, że jubileusz szkoły to także święto Jedlni – wsi o królewskiej przeszłości. Pan Luty ze wzruszeniem i dumą mówił o swoim miejscu urodzenia i wychowania, tradycjach rodzinnych, patriotycznych, które były pielęgnowane w domu i w szkole.
Następnie życzenia popłynęły od przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Przewodniczącej Rady Rodziców pani Anety Wojdat i pana Tomasza Wróbla – Przewodniczącego Rady Gminy.
Wystąpienia zakończyło przemówienie ks. prof. dr. hab. Edwarda Warchoła, absolwenta szkoły w Jedlni, który w humorystyczny sposób nawiązał do czasów, kiedy był uczniem szkoły.6Zaproszeni goście ciepło i serdecznie wypowiadali się o placówce i gratulowali jubileuszu. Otrzymane upominki dla szkoły i kwiaty złożone na ręce pani dyrektor są dowodem wdzięczności zaproszonych gości oraz wyrazem tego, iż szkoła w Jedlni jest ważną i cenioną placówką oświatową w regionie.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie kwiatów przybyłym gościom.
Oficjalną część jubileuszu zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandaru.
7Po tym rozpoczęła się prezentacja widowiska artystycznego, w którym wystąpili uczniowie, absolwenci szkoły, rodzice i nauczyciele.
Artyści zabrali uczestników uroczystości w niezwykłą podróż w czasie. Przemierzyliśmy szkolne lata wspominając początki szkoły i najnowsze jej dzieje. Przedstawienie łączyło w sobie elementy teatru, tańca, urozmaicone było licznymi prezentacjami wokalnymi odpowiednio dobranymi do treści scenariusza. Utalentowani artyści, wielogodzinne próby pod czujnym okiem nauczycieli: pani Małgorzaty Brodowskiej, pani Bożeny Kiragi, pani Renaty Pająk, pani Justyny Mich, pani Małgorzaty Wrony i pana Roberta Lubczyńskiego dały w efekcie niezapomniany spektakl. Dekoracje zostały wykonane przez nauczycieli, dzieci i rodziców pod kierunkiem pani Katarzyny Nowak. Stroną graficzną jubileuszu zajął się pan Grzegorz Amanowicz, który przygotował na tę uroczystość okazjonalne kalendarze, baner i zaproszenia. Gromkie brawa otrzymał barwny taniec “Krakowiak” w wykonaniu uczniów klas trzecich przygotowany przez panie: Iwonę Droździkowską i Monikę Dąbrowską. Występy zakończył utwór finałowy w wykonaniu uczniów, Przewodniczącej Rady Rodziców i księdza Marcina Pietrasa.
W tle wyświetlany był pokaz slajdów, który prezentował historię szkoły, osoby z nią związane, wydarzenia. Warto zaznaczyć, że nauczyciele przygotowujący ten element przedstawienia zgromadzili bardzo dużą liczbę materiałów archiwalnych i starych fotografii. Wydana została pamiątkowa „Księga absolwentów”, obejmująca lata 1957 – 2017.
W części artystycznej uroczystości wystąpiła również orkiestra dęta “Boni Angeli” z Jedlni pod kierownictwem pana Zbigniewa Bidzińskiego, prezentując znane i lubiane utwory muzyki rozrywkowej. Warto nadmienić, iż skład orkiestry stanowią zarówno obecni, jak i byli uczniowie naszej szkoły.
Po programie artystycznym nie zabrakło chwil wzruszeń i uśmiechu. Na ten dzień hall szkoły stał się miejscem podróży w przeszłość. Odwiedzający oglądali kroniki szkolne, ekspozycje starych i współczesnych fotografii, dokumenty z minionych lat, gazetki okolicznościowe. Goście wpisywali się do księgi pamiątkowej.
Obchody zakończył uroczysty bankiet, na który zaproszono wszystkich gości.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie składają serdeczne podziękowania Darczyńcom, Przyjaciołom szkoły i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej ważnej dla nas uroczystości, jaką były obchody jubileuszu 200 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni.

Galeria zdjęć – klik

Galeria zdjęć – autor Grażyna Rojek

{vimeo}242459041{/vimeo}

{vimeo}242652273{/vimeo}

{youtube}https://youtu.be/uHYzNqVSWxw{/youtube}