You are currently viewing IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

IX ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

4 października 2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na korytarzach szkolnych pojawiły się Patrole Egzaminacyjne. Egzaminatorzy sprawdzali „tabliczkową wiedzę”  także wśród  nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

Później wybraliśmy się w teren, aby sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród napotykanych przechodniów. Nie wszyscy byli na tyle odważni, aby dać się przepytać. Patrol Egzaminacyjny pojawił się również w sklepie, aptece i bibliotece aby w ramach akcji „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”, sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród dorosłych.

Akcja ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom, że tabliczki mnożenia używa się nie tylko na lekcjach w szkole ale również jest ona przydatna w życiu codziennym.

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i Asystentom oraz wszystkim uczestnikom.

Nad sprawnym przeprowadzeniem akcji czuwały nauczycielki pani Małgorzata Gonciarz i pani Urszula Wojciechowska.

TO BYŁA DOBRA, POŻYTECZNA ZABAWA!

Tekst: Małgorzata Gonciarz