IV Festiwal Projektów Edukacyjnych

  

     30 stycznia w naszej szkole odbył się IV Festiwal Projektów Edukacyjnych. Od początku roku szkolnego uczniowie klas II pracowali nad wybranym zagadnieniem projektowym. W tym roku uczniowie podzielili się na 9 grup projektowych. Każda grupa wybrała sobie temat i opiekuna, który pomagał przy realizacji projektu.

Tym razem uczniowie wybrali sobie następujące tematy:
1. Na szlaku kapliczek
2. Propagowanie wśród młodzieży muzyki rap i reggae
3. Stres współczesnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka
4. Fizyka w sporcie – zasady fizyki w rowerze typu BMX
5. Narzędzia tortur w średniowiecznej Europie
6. Moda na przestrzeni wieków
7. Nasz Układ Słoneczny
8. Japonia – odmienność kulturowo-obyczajowa
9. Uzbrojenia AK w II wojnie światowej

Wyniki prac grup oceniało jury w składzie:
p. dyrektor Lidia Połeć
p. Małgorzata Gonciarz
p. Justyna Kowalczyk

Przerwy między projektami umiliły dziewczynki tańczące pod kierownictwem p. Lidii Żuchowskiej, oraz raperzy zaproszeni przez uczniów mających projekt o muzyce rap i reggae, również uczniowie naszej szkoły zaśpiewali piękne pieśni maryjne w nawiązujące do projektu ,,Na szlaku kapliczek”

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich grup projektowych jury ogłosiło wyniki. Najwięcej punktów uzyskali uczniowie realizujący projekt z geografii pod kierownictwem p. Marzeny Sałbut, pt. ,,Japonia – odmienność kulturowo-obyczajowa”. Na podium stanęli również uczniowie przygotowujący projekt pt. ,,Propagowanie wśród młodzieży muzyki rap i reggae”, oraz ,, Fizyka w sporcie – zasady fizyki w rowerze typu BMX”.

Dzięki projektom edukacyjnym uczniowie nauczyli się wzajemnej współpracy i samodzielności. Wykazali się kreatywnością, pomysłowością oraz przekonali wszystkich, że są zdolni, inteligentni i pracowici.

Grupa uczniów z klasy IIIA przygotowali krótką prezentację na temat Żołnierzy Wyklętych, przez co przybliżyli pozostałym historię tych ludzi.

Koordynatorem projektów była p. Małgorzata Brodowska.

Tekst: Olga Wróbel.

Zdjęcia : Milena Kuczkowska, Adrianna Machnio, Kornelia Molenda.

Galeria zdjęć – klik.