You are currently viewing Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

„Bez radości z pracy nie ma radości życia”.  

Anton Czechow

W poniedziałek, 3 września w naszej szkole odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. O godz. 9:00 na placu szkolnym zebrali się uczniowie klas I – VIII SP i klas trzecich gimnazjum. Najmłodsi z nich przybyli do szkoły w towarzystwie rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, przy dźwiękach hymnu, flagi państwowej. Później głos zabrał dyrektor szkoły mgr Grzegorz Amanowicz, który powitał wszystkich uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, nauczycieli, oraz rodziców. W swoim przemówieniu pan dyrektor zwrócił szczególną uwagę na zmiany w nowym roku szkolnym, następnie życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz satysfakcji z osiąganych wyników. Specjalne podziękowania skierował do odchodzącej na emeryturę pani dyrektor Lidii Połeć. Za wieloletnią pracę i zaangażowanie w życie szkoły, sumienną realizację obowiązków służbowych, za uśmiech i pomoc udzielaną całej społeczności szkolnej.

W tym roku przypada rocznica 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji z inicjatywy Rady Pedagogicznej SP Jedlnia została stworzona księga pamiątkowa w hołdzie tym, którym tę Niepodległość zawdzięczamy. Dlatego też oddajemy ją w ręce wszystkich okolicznych mieszkańców. Niech będzie wyrazem naszego szacunku i naszej wdzięczności, a także symbolem naszej pamięci i świadomości, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Z odzyskanej w 1918 r. Niepodległości każdego dnia powinniśmy się cieszyć i odczuwać dumę, a Ojczyźnie służyć ofiarnie, stawiając jej dobro ponad dobrem własnym.

Na tym zakończono część oficjalną.

Po krótkim spotkaniu z wychowawcami w klasach można było opuścić szkołę, aby skorzystać jeszcze z uroków pięknego wrześniowego popołudnia. A jutro, no cóż… witaj szkoło !


[peg-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/105597228932295714170/albumid/6597013250804229281?alt=rss&kind=photo” ]