You are currently viewing Hybrydowa forma pracy PSP w Jedlni od 26.10.2020 r.

Hybrydowa forma pracy PSP w Jedlni od 26.10.2020 r.

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w szkoła nasza z dniem 26.10.2020 r. przechodzi w hybrydowy tryb pracy. Oznacza to, że oddziały przedszkolne i klasy 1-3 będą uczyć się w trybie stacjonarnym w budynku szkoły, klasy 4-8 natomiast przejdą na nauczanie zdalne. Nauczanie zdalne będzie się odbywać zgodnie z obecnym tygodniowym rozkładem zajęć z małą modyfikacją godzin zajęć. Nauczanie, w dużej większości zajęć, będzie realizowane w formie wideokonferencji z wykorzystaniem Google Meet, a całość będzie spięta na szkolnej platformie do nauki na odległość epsp.jedlnia.edu.pl. Realizacja procesu dydaktycznego dokumentowana będzie w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia zdalne będą zaczynać się wg. niżej przedstawionego harmonogramu, a przerwy między zajęciami online będą wynosić 15 minut w tym jedna przerwa 25 minutowa. Głównym kanałem komunikacyjnym nauczyciel-uczeń będzie platforma epsp.jedlnia.edu.pl, natomiast nauczyciel-rodzic dziennik elektroniczny, e-mail, telefon bądź inna przyjęta forma.

Godziny zajęć online

  1. 08:30
  2. 09:20
  3. 10:10
  4. 11:00
  5. 12:00
  6. 12:50
  7. 13:40

Niestety znów czeka na trudny okres nauki, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów i rodziców. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy wynieść z tego jakieś korzyści. Dlatego też drodzy Rodzice zwracamy się do Was  o pomoc, o stałe monitorowanie informacji przysyłanych do dzieci na ich szkolne konta platformy epsp oraz sprawdzanie informacji na szkolnej witrynie internetowej.