You are currently viewing Ginie tylko ten naród, który nie chce żyć

Ginie tylko ten naród, który nie chce żyć

  powstanie styczniowe  25 “Ginie tylko ten
naród, który nie chce żyć”
– pod takim hasłem rozpoczęła się uroczysta akademia z okazji 150-lecia wybuchu powstania styczniowego w Publicznym Zespole Szkół w Jedlni.  Dnia 3 sierpnia 2012 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które wywarło istotny wpływ na losy narodu polskiego. Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie Polskim. W ciągu trwających ponad 1,5 roku działań zbrojnych doszło do ponad tysiąca mniejszych lub większych potyczek, a w walkach wzięło w sumie udział co najmniej 150 tys. powstańców. Powstanie Styczniowe rozgrywało się również na ziemiach naszego regionu, a jego ślady znajdziemy w naszej miejscowości. 

  Nauczyciele, rodzice i uczniowie postanowili uczcić tak ważne wydarzenie przygotowując uroczystą akademię. Od dawna trwały przygotowania do tej ważnej uroczystości. Scenariusz akademii opracowali nauczyciele historii p. Robert Lubczyński i p. Renata Pająk. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali gazetki tematyczne związane z tym największym zrywem narodowowyzwoleńczym XIX wieku, które stanowiły element dekoracji. Po długich oczekiwaniach nadszedł dzień 24 stycznia 2013 roku. O godz. 10.00 rozpoczęła się akademia. Pani dyrektor Lidia Połeć powitała gości. Na akademię przybyli: p. Ewa Kurpeta Abu-Mizer – sekretarz Gminy Pionki, p. Małgorzata Warchoł – kierownik Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach, p. Tomasz Wróbel – przewodniczący Rady Gminy Pionki, p. Wanda Karwicka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. Józefa Gackiego w Jedlni, ks. Janusz Smerda – proboszcz parafii Jedlnia,  p. Danuta Szegda-Pestka – członek Stowarzyszenia Jedlnia, Rada Rodziców: p. Anna Guza, p. Mariola Kucharska, oraz p. Grażyna Rojek  – pracownik Gminy Pionki. 

    W swoim przemówieniu p. dyrektor nawiązała do historii naszej miejscowości w okresie insurekcji styczniowej, zaznaczyła też,  że  część artystyczna jest kolejnym elementem włączenia się  społeczności szkolnej w obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego. W dniu 20.01.2013r. uczniowie PZS w Jedlni i poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej  uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w kościele, poświęceniu pomnika powstańców z 1863 roku na „starym” cmentarzu i złożyli wiązankę kwiatów na ich  grobie.

    Następnie uczniowie klasy II B przedstawili część artystyczną, a chór szkolny, nad którym tym razem opiekę sprawowała p. Agnieszka Wróbel wykonał pieśni z okresu Powstania Styczniowego. Nie zabrakło też solowych śpiewów i gry na instrumentach muzycznych. Solo zaśpiewały Paulina Tarnowska i Joanna Sułek, a Karol Szeliga i Michał Wróbel zagrali pieśni patriotyczne na puzonie tenorowym. Dekorację pomogła wykonać p. Katarzyna Nowak.

    Goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie uczestniczący w części artystycznej złożyli hołd znanym i bezimiennym bohaterom walk z 1863 roku, bo chociaż powstanie zakończyło się klęską, to jak głosi Uchwała Senatu RP: “Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności”.

    W ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego dnia 13 lutego zostanie również przeprowadzony Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym dla uczniów klasy szóstej PSP i klas I-III PG.

powstanie styczniowe  1powstanie styczniowe  5powstanie styczniowe  6

powstanie styczniowe  3powstanie styczniowe  19powstanie styczniowe  12powstanie styczniowe  26powstanie styczniowe  38powstanie styczniowe  37

Więcej zdjęć dostępnych w galerii – klik.