You are currently viewing Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni w okresie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020 -2021.

Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni w okresie pandemii Covid-19 w roku szkolnym 2020 -2021.

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet „Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni w czasie epidemii koronawirusa Covid – 19 w roku szkolnym 2020 -2021″.

Naszym celem jest zbadania funkcjonowanie uczniów w czasie zdalnego nauczania. Wyniki ankiety posłużą nam do oceny dotychczasowych działań i wprowadzenia ewentualnych zmian poprawiających warunki funkcjonowania uczniów.