Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni w czasie nauki zdalnej.

Drodzy uczniowie!

Znajdujemy się dziś w wyjątkowym i niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie. Pandemia, z którą obecnie się zmagamy, spowodowała, iż władze naszego Państwa musiały podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania systemu jednostek oświaty. Nie oznacza to jednak, że proces kształcenia w naszym kraju zatrzymał się. Nauka zdalna to wielkie wyzwanie oraz test odpowiedzialności dla każdej i każdego z nas.

Chcielibyśmy, aby system nauki zdalnej umożliwiał kształcenie się na najwyższym możliwym poziomie, w jak najbardziej przyjaznej dla uczniów formie. Aby do tego doprowadzić potrzebujemy Waszego głosu.
Musimy wiedzieć co, gdzie i w jaki sposób należy zmienić, aby zapewnić Wam odpowiednie warunki do nauki. Wasz głos jest dla nas niezwykle cenny.

Dlatego też zwracamy się do was z prośba o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta