Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni w czasie epidemii koronawirusa- ankieta dla rodziców.

Szanowni Rodzice!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet „Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni w czasie epidemii koronawirusa.

Naszym celem jest zbadania funkcjonowanie uczniów w czasie zdalnego nauczania. Wyniki ankiety posłużą nam do oceny dotychczasowych działań i wprowadzenia ewentualnych zmian poprawiających warunki funkcjonowania uczniów.

Ankieta