You are currently viewing Egzamin gimnazjalny 2013

Egzamin gimnazjalny 2013

    egzamin gim 3W dniach 24-25 kwietnia 2013 roku  w PZS w Jedlni odbył się egzamin gimnazjalny zgodnie z poniższym harmonogramem :

23 kwietnia 2013 r. – egzamin z przedmiotów humanistycznych , godz. 9.00 – część z historii i wiedzy o społeczeństwie (czas trwania: 60 min); godz. 11:00 – część z języka polskiego (czas trwania: 90 min);

24 kwietnia 2013 r. – egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, godz. 9.00 – część z przedmiotów przyrodniczych (czas trwania: 60 min), godz. 11:00 – część z matematyki (czas trwania: 90 min);

25 kwietnia 2013 r. – egzamin z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski), godz. 9.00 – część z poziomu podstawowego (czas trwania: 60 min), godz. 11:00 – część z poziomu rozszerzonego (czas trwania: 60 min).

egzamin gim 2egzamin gim 1egzamin gim 5egzamin gim 6egzamin gim 7egzamin gim 8egzamin gim 15egzamin gim 16egzamin gim 17