You are currently viewing Dzień profilaktyki 2018

Dzień profilaktyki 2018

Dnia 26 listopada 2018 roku w Publicznej  Szkole Podstawowej w Jedlni odbyło się spotkanie z panią psycholog przedstawicielką Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Spotkanie koordynowała pani pedagog Katarzyna Nowak.  Pani psycholog przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasach Va, Vb, VIa, VIb, VII, VIII, IIIA i IIIB gimnazjum na temat uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz bezpieczeństwa w sieci,  eliminowania zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnienia od telewizji, Internetu,
gier komputerowych. Głównym tematem dyskusji były  zagrożenia wynikające z uzależnień od narkotyków, alkoholu, papierosów, e- papierosów i dopalaczy. Na spotkaniu poruszano zagadnienia ujęte w Programie Profilaktyczno-wychowawczym szkoły i wynikające z harmonogramu działań szkoły w zakresie profilaktyki. Odbyło się również spotkanie z rodzicami, w czasie którego pani psycholog przedstawiła cenne informacje i uwagi odnośnie specyfiki uzależnień i trudnego wieku dorastania. Rodzice mogli zadawać pytania i włączyć się do dyskusji.

Tekst: Katarzyna Nowak