You are currently viewing Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 13 czerwca 2019 roku ogłosił, że obecny rok będzie Rokiem Jana Pawła II.

18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, “naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu” – głosi uchwała.

Nie możemy uroczyście i wspólnie  świętować 100. rocznicy jego  urodzin, ale chcemy zaprosić do włączenia się w pewne działania, które będą podejmowane „Razem, choć osobno”.

 1. Proponujemy umieszczenie wizerunku Jana Pawła II w oknie, udekorowanie biało-żółtymi kolorami, zapalenie świeczki dnia 13 i 18 maja.
 2. Zachęcamy do solowego i  rodzinnego śpiewania „Barki”  i innych pieśni papieskich („Nie zastąpi Ciebie nikt…).
 3. Czytanie i recytowanie wierszy autorstwa Karola Wojtyły.
 4. Wspólne, rodzinne oglądanie filmów poświęconych Ojcu Świętemu.
 5. Zdalne katechezy i lekcje okolicznościowe związane z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II.
 6. Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie „Pocztówka do Nieba” – stworzenie przez dzieci i młodzież w wieku 4-15 lat  własnej pocztówki adresowanej do św. Jana Pawła II  w dowolnej technice ( ołówek, kredki, pastele, farby, wycinanki itp.). Zdjęcie lub skan z uzupełnionym  Formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: kontakt@archimuzeum.pl do dnia 17.05.2020r. do godz.17.00.

Regulamin konkursu na stronie:

https://ekai.pl/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-pocztowka-do-nieba/

Konkursy szkolne

 1. Samodzielne wykonanie przez dzieci i młodzież pracy plastycznej  „Mój portret Jana Pawła II”. Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4. Prace należy przesłać na adres wrona.malgorzata@jedlnia.edu.pl do dnia 20.05.2020r.
 2. Konkurs literacki  dla  uczniów klas 6-8 „List do Jana Pawła II”:

Napisz list do Jana Pawła II, w  którym opowiesz o tym, co działo się w Polsce, w Kościele i na świecie od dnia jego śmierci? Jak ludzie realizują jego nauczanie, jaka jest sytuacja na świecie dzisiaj itp. Nie dokonuj szczegółowej analizy politycznej, gospodarczej, teologicznej, ale potraktuj Jana Pawła II jako przyjaciela, którego dawno nie widziałaś/ nie widziałeś  i opowiadasz mu o ważnych wydarzeniach.

 • Czas realizacji do 18.05.2020r.
 • Nagroda to opublikowanie najciekawszych listów w „Naszej Jedlni”.
 • Kryteria oceny prac:
 • samodzielność,
 • zgodność z tematem,
 • trójdzielność kompozycji i jej oryginalność,
 • poprawność zapisu,
 • bogactwo języka, poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna.
 • Prace nie mogą przekraczać jednej strony formatu  A4 (czcionka Times New Roman 14 pkt). Należy je przesłać na adres:

brodowska.malgorzata@jedlnia.edu.pl  lub  pajak.renata@jedlnia.edu.pl