You are currently viewing Dowozy w roku szkolnym 2019/2020

Dowozy w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy rodzice

W związku z planowanym przetargiem na dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci wykupienia biletów miesięcznych na autobus szkolny dla dzieci nie objętych bezpłatnym dowozem.

Bezpłatny dowóz dzieci do szkoły przysługuje jeśli droga dziecka klas 0-4 do szkoły przekracza 3 km i dziecka klas 5-8 4 km. Dowozem objęte mogą być dzieci, które do 31 sierpnia 2019 r. ukończyły 5 lat.

Deklarację proszę przedłożyć w sekretariacie szkoły do 24 maja 2019 r.

(-) Amanowicz Grzegorz