You are currently viewing Co się kryje w kropli wody?

Co się kryje w kropli wody?

22 czerwca uczniowie klasy 4a i klasy 5 uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych pt. „Co się kryje w kropli wody? – biologiczne i chemiczne badanie wody.

Spotkanie odbyło się przed budynkiem szkoły, na świeżym powietrzu.

Starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej pani Aleksandra Kołacz z Kozienickiego Parku Krajobrazowego przeprowadziła pogadankę i warsztaty przyrodnicze.

W trakcie spotkania podejmowane były następujące zagadnienia:

  • charakterystyka Kozienickiego Parku Krajobrazowego, jako jednej z form ochrony przyrody na terenie Puszczy Kozienickiej;
  • zapoznanie z siecią rzeczną Kozienickiego PK na podstawie mapy;
  • zapoznanie z fauną zamieszkującą wody powierzchniowe (plansze poglądowe);
  • badanie wskaźników fizyko – chemicznych wody za pomocą przenośnych zestawów do analizy wody (pH, fosforany, amon, azotany)
  • rozwiązanie karty pracy pt. „Tropiciel wody”.

Eksperymentalne lekcje bardzo przypadły uczniom do gustu.

Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał pamiątkową książkę dotyczącą bogactwa fauny i flory naszych lasów.

Tekst: Dorota Błazik