You are currently viewing „Branie wypełnia ręce, a dawanie serce”.

„Branie wypełnia ręce, a dawanie serce”.

Te słowa są mottem i od 22 lat towarzyszą  Radomskiej Edycji Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych” przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”

 Organizatorem ogólnopolskim jest Fundacja „Świat na Tak” od lat organizująca  Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań , działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu.

W tegorocznej edycji nominowanych było 23 osoby ze szkół w Radomiu i w regionie.

Dnia 15.06.2021 r. w Klubokawiarni „Arka” przy ulicy Chrobrego odbyła się gala tego konkursu, w której wzięli udział Zastępca Prezydenta Radomia Jerzy Zawodnik, prezes  Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” ks. Andrzej Tuszyński, wiceprezes p. Ewa Kamińska, przedstawiciele lokalnych mediów, opiekunowie  szkolnych klubów, nominowani wolontariusze. Jury, które wcześniej dokonało przesłuchania zgłoszonych kandydatów, wskazało po 8 osób w  kategoriach: „Mała Ósemka” ( uczniowie szkół podstawowych) i „Ósemka” (wolontariusze ze szkół ponadpodstawowych).

Wśród młodszych  laureatów są 2 uczennice z naszej szkoły: Patrycja Siczek i Barbara Kowalczyk, które aktywnie działają w wolontariacie, ale także podejmują inne działania na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.

Naszym laureatkom oraz wszystkim wyróżnionym i nominowanym gratulujemy.

Życzymy wolontariuszom, aby swoją postawą i zaangażowaniem zachęcali innych do działań na rzecz małej Ojczyzny, aby ich serca wypełnione były dawaniem siebie, a ich ręce bogate były  w dobre uczynki.

Tekst: Renata Pająk