You are currently viewing Bilety miesięczne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Bilety miesięczne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 koszt biletu miesięcznego dla uczniów nieuprawnionych do bezpłatnego dowozu wynosi:

  1. bilet cały (dojazd i powrót) cena: 65,88 zł.
  2. bilet 1/2 (w jedną stronę) cena: 32,94 zł.

Informujemy również, że wpłaty na bilet miesięczny na wrzesień 2019 przyjmowane są w sekretariacie szkoły do 27.08.2019 r. a pozostałe miesiące do 20 dnia miesiąca poprzedzającego.

UWAGA!!! Niedotrzymanie terminu wpłaty skutkować będzie brakiem biletu miesięcznego