You are currently viewing „Bezpieczna droga do szkoły i poza szkołą”

„Bezpieczna droga do szkoły i poza szkołą”

   spotkania z policją 2016 0006Na początku każdego roku szkolnego dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III poznają drogę do szkoły i domu  wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku, 28 września dzieci uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami policji z Komisariatu Policji w  Pionkach. spotkania z policją 2016 0004 

   Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. spotkania z policją 2016 0005Goście zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby unikania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w spotkaniu.

Tekst: Katarzyna Nowak